Tuesday, March 29, 2016

HAPPY 10 YEARS ZOLE!

Yep apparently I uploaded ZOLE in fictionpress around March 2006... ten years later I decided to upload it to wattpad!

Same story. Little to no editing. It's like time-travelling and seeing how a younger me writes. It's fun.ZOLE
Tungkol sa apat na normal na batang napasok sa isang napakagulong away ng mga nagrerebeldeng froggies. Paano kaya sila makakatulong upang pigilan ang gulong ito? Matalo kaya nila ang mga kalaban bago pa nila masira ang paaralan nila?

No comments: